Aktiviteter

ååååå

Tirsdager                                                                                                                                         

Kvalikk klubbkveld turnering med veileding av Kyrre Storheil.  Turneringen starter kl. 18.00 og er ferdig ca. kl. 21.00. Turneringen koster kun 50 kr.

                                                                                                                                           

Onsdager                                                                                                                                            

Klubbkveld med turnering i 9-ball, distanse 5, handicap 0-3                                                    
Turneringen starter kl. 17.30                                                                                                                        
Pris: kr 150 for seniorer og kr 75 for jenter og juniorer
De som har fritt spill avtale betaler kr 50                                                                         
Pizza serveres fra ca. kl. 17.00

Premiering: Kr 50 fra hver deltager blir utbetalt i premier.

Torsdager                                                                                                                                              

Treningskveld og andre aktiviteter.

Fredag                                                                                                                                              

Treningskveld og andre aktiviteter.

Lørdag                                                                                                                                                    

Treningskveld og andre aktiviteter.

Søndager                                                                                                                                            

Klubbkveld med turnering i 8 eller 10-ball, distanse 6, handicap 0-4                                                
Turneringen starter kl. 14.30                                                                                                                             Pris: kr 150 for seniorer og kr 75 for jenter og juniorer                                                                    
Pizza serveres fra ca. kl. 15.00

Premiering: kr 50 fra hver deltager blir utbetalt i premier.                                                                        
Det vil også være servering av Pizza.                                                                                                  
Turneringene på onsdag er normalt ferdig til kl. 23.00, på søndag er de normalt ferdige kl. 20.00.