10-ball

Forenklede 10-ball reglerReglene følger 9-ball reglene med følgende unntak/tillegg:

 1. 10-ball er et spill med melding, hvor kulene skal treffes i stigende nummerrekkefølge (tilsvarende 9-ball).
 2. Den som putter 10-ballen med et gyldig støt når alle andre baller er puttet vinner spillet. Hvis 10-ballen går i brekk, eller på skyss, så er ikke det seier. 10-ballen legges tilbake på plett og  spilleren kan fortsette.
 3. Kulene rackes som bildet viser. Alle andre kuler enn 1-ballen og 10-ballen skal legges opp tilfeldig, det er ikke lov å flytte på kuler fordi man ikke liker mønsteret e.l.
 4. Det er ikke anledning til å melde ball i brekk.
 5. Gyldig brekk krever at minste én objektball går i hull eller at fire objektballer treffer vant. Oppfylles ikke dette regnes dette som en feil, og motstanderen har ball i hånd.
 6. Push-out gjelder etter samme regler som i 9-ball (man kan ikke melde push-out ved ball i hånd).
 7. Det er lov å melde safe etter vanlige pool-regler. Unntak: det er lov å putte 10-ballen med en safe (treffen må selvsagt være gyldig ihht. vanlige regler). I så tilfelle skal 10-ballen på plett.
 8. Hvis det senkes en ball i et ellers gyldig safe-støt, så velger innkommende spiller å ta støtet eller gi det tilbake til motstanderen .
 9. Hvis meldt ball går i et annet hull en angitt, så velger innkommende spiller å ta støtet eller gi det tilbake til motstanderen.
 10. Ikke-meldte kuler og kuler som går i et feilstøt (foul) følger 9-ball-reglene, unntatt 10-ballen.
 11. 10-ballen legges tilbake på plett ved feil (foul), push-out, dersom den går i hull utenom melding eller går av bordet.
 12. Dersom meldt ball er en annen enn 10-ballen, men både meldt ball og 10-ballen går i hull, så skal 10-ballen legges tilbake på plett. Spilleren som er på bordet mister ikketuren sin.
 13. Ball i hånd er over hele bordet, som i 9-ball.