9-ball

SPILLETS GANG. I disiplinen 9-ball spilles det med en hvit køball og ni objektballer, nummerert fra 1 til 9. For hvert støt må køballens første berøring med en objektball være med den lavest nummererte ballen på bordet, men man trenger ikke senke ballene i nummerrekkefølge. Om en spiller senker noen ball på et lovlig støt, fortsetter han med å støte inntil han ikke senker ball, gjør et feilstøt eller vinner partiet (gamet) ved å senke 9-ballen. Hvis spilleren ikke har lykkes i å senke en ball på et ellers lovlig støt, må den innkommende spilleren fortsette å spille fra den posisjonen som var da han overtok bordet.. Om spilleren gjør et feilstøt, får den innkommende spilleren ball i hand, og kan plassere køballen hvor han vil på bordet. Det spilles ikke med melding, og matchen er vunnet når en av spillerne når et på forhånd bestemt antall partier.

BALLOPPLEGG. De ni objektballene legges opp i form av en diamant (rombe), med 1-ballen foran og på fotprikken. 9-ballen legges i midten, mens de resterende ballene legges i vilkårlig orden, så tett inntil hverandre som mulig. Spillet begynner med køball i hand bak hodelinjen.

ÅPNINGSSTØT. Køball i hand bak hodelinjen. Spilleren må treffe 1-ballen først, og enten senke minst en nummerball, eller sørge for at minst fire nummerballer treffer et vant. Hvis køballen forløper eller hopper av bordet, eller kravene til et lovlig åpningsstøt ikke oppfylles, er det et feilstøt, og den innkommende spilleren får ball i hand, og kan plassere køballen hvor han vil på bordet. Om spilleren i åpningsstøtet forårsaker at en objektball hopper av bordet, er det et feilstøt, og den innkommende spilleren får ball i hand, og kan plassere køballen hvor han vil på bordet. Baller som senkes eller hopper av bordet skal ikke replasseres, men blir liggende i hullet Unntatt 9-ballen, den skal replasseres på fotprikken, eller hvis denne er opptatt; nærmest mulig fotprikken på en rett linje mot fotvantet.

FORTSETTELSE AV SPILLET. I det påfølgende støt etter et lovlig åpningsstøt, kan spilleren utføre en «push-out». (Se eget punkt). Om spilleren senker en eller flere baller på et gyldig åpningsstøt, fortsetter han å spille inntil han feiler, gjør et feilstøt eller vinner partiet. Om spilleren feiler eller gjør et feilstøt, starter den andre spilleren sin tur på bordet, og fortsetter inntil han feiler, gjør et feilstøt eller vinner partiet. Partiet er slutt når en spiller senker 9-ballen på et gyldig støt.

PUSH-OUT. Spilleren som skal støte umiddelbart etter et lovlig åpningsstøt, kan spille en push-out i forsøk på å flytte køballen til en bedre posisjon for kommende støt. På en push-out trenger køballen hverken å berøre et vant eller en ball, men alle andre feilregler gjelder. Spilleren må gjøre det klart for motstanderen at han skal gjøre en push-out før støtet, ellers er støtet å regne for et normalt støt. En ball senket på en push-out teller ikke, men forblir liggende i hullet. Unntatt 9-ballen, som skal replasseres. Etter en gyldig push-out kan den innkommende spilleren fortsette å spille i fra den posisjonen ballene er i, eller overlate spillet til spilleren som utførte push-out’en. En ugyldig push-out blir straffet i hht den feil som ble gjort. Etter at en spiller forløper på åpningsstøtet, kan den innkommende spiller ikke spille en push-out.

FØLGE AV FEILSTØT. Når en spiller gjør et feilstøt, avsluttes hans tur på bordet, og ingen baller som har blitt senket på feilstøtet skal replasseres. (Unntatt 9-ballen). Den innkommende spilleren får ball i hand; og før sitt første støt kan han plassere køballen hvor han vil på bordet. Om en spiller gjør flere feil på et og samme støt, regnes disse som kun en feil.

TREFF AV FEIL BALL. Hvis den første objektballen som berøres av køballen ikke er den lavest nummererte på bordet, er det et feilstøt.

INGEN BALL I VANT. Hvis ingen objektball senkes, eller ingen ball går i vant etter balltreff, er det et feilstøt.

BALL I HAND. Når spilleren har ball i hand, kan han plassere denne hvor han vil på bordet, unntatt i kontakt med en objektball. Han kan fortsette å justere køballposisjonen helt til støtet utføres.

OBJEKTBALL SOM HOPPER AV BORDET. En ikke-senket ball er å betrakte som hoppet av bordet når den stopper/blir liggende på andre steder en på selve spilleflaten. Det er et feilstøt å forårsake at en ball hopper av bordet. I fall en ball hopper av bordet skal den ikke replasseres. Unntatt 9-ballen.

FEIL VED HOPP- OG MASSÉSTØT. Det er et feilstøt, om det i løpet av et forsøk på å få køballen til å hoppe over eller bue rundt en hindrende objektball, at den hindrende ballen beveger seg, (enten den beveger seg pga at den ble berørt av en hand, kø, reke el.a.).

TRE FEIL PÅ RAD. Hvis en spiller gjør tre feilstøt i tre støt på rad, uten at han i mellomtiden har gjort et lovlig støt, taper han partiet. De tre feilene må skje i et og samme parti. En advarsel må gis mellom den andre og tredje feilen. En spillers tur på bordet begynner når det for han er lovlig å støte, og slutter når et støt han feiler, begår et feilstøt eller vinner partiet på, er over, eller om han begår en feil imellom to støt. Et feilstøt på åpningsstøtet teller med i regelen om «tre feil på rad».

AVSLUTTET PARTI. Et parti starter så snart køballen krysser hodelinjen på åpningsstøtet. 1-ballen må treffes lovlig på åpningsstøtet. Partiet slutter når et støt, som 9-ballen senkes lovlig på, er over, eller når en spiller har gjort seg skyld i tre feilstøt på rad. Et støt er ikke over før alle ballene har stoppet og sluttet å spinne.

FEILSTØT. Et feilstøt medfører tap av tur og overlatelse av bordet til motstanderen. En feil er når:

  • Ingen ball går i hull eller vant etter treff.
  • Spilleren ikke har minst et ben på gulvet når han støter.
  • Spilleren berører (toucher) en ball med kø, hår, klær, kroppsdel, kritt etc.
  • Køballen forløper eller hopper av bordet.
  • Spilleren ikke treffer den lavest nummererte ballen på bordet først.
  • Baller etter et støt kommer til ro på andre steder enn på bordet; oppå vantet, gulvet etc.